جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
  هوشیمینه  هوشیمینه  ویتنام جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   قهرماني آسيا   بيست و سوم   --   06/03/1397
  رم  رم  ایتالیا جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   اول   اول   11/03/1397
  رم  رم  ایتالیا جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   اول   اول   12/03/1397
  رم  رم  ایتالیا جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   اول   اول   13/03/1397

روزهای قبل   روزهای بعد