جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   بانوان  پومسه   لیگ برتر   پنجم   برگشت   سوم  چهارم  02/09/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران تمام رده ها   بانوان  پومسه   لیگ دسته یک   دهم   برگشت   سوم  چهارم  02/09/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ برتر   پنجم   برگشت   اول  دوم  03/09/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ دسته یک   دوازدهم   برگشت   اول  دوم  03/09/1396
جام کوثر   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   رفت   پنجم  ششم  09/09/1396
جام نقش جهان   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و سوم   رفت   ششم  هفتم  10/09/1396
جام نقش جهان (معوقه)   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و سوم   رفت   سوم  چهارم  پنجم  10/09/1396
جام خلیج فارس(معوقه)   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   لیگ برتر   شانزدهم   رفت   10/09/1396
G8     آبیجان  ساحل عاج جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   چهارم   --   11/09/1396
G2     آبیجان  ساحل عاج جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات جام جهاني   بيست و يكم   --   14/09/1396

روزهای قبل   روزهای بعد