جدول زمانبندی مسابقات تکواندو www.Iritf.org.ir

توضیحات مکان شهر استان / کشور رده سنی جنسیت رشته رویداد دوره مرحله هفته تاریخ
G4     موروکان  مراکش جوانان و بزرگسالان   آقایان  بانوان  كيوروگي   گرند پری(جایزه بزرگ)   دوم   --   31/06/1396
مراسم اختتامیه   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نونهالان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   هشتم   دوم   پنجم  ششم  هفتم  06/07/1396
  فدراسیون تکواندو  تهران  تهران نونهالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   سيزدهم   دوم   اول  دوم  سوم  چهارم  13/07/1396
  متعاقبا اعلام می گردد    نوجوانان   بانوان  كيوروگي   مسابقات لیگ   نهم   --   هفتم  هشتم  14/07/1396
  متعاقبا اعلام می گردد    تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ دسته یک   دوازدهم   رفت   پنجم  ششم  14/07/1396
  متعاقبا اعلام می گردد    تمام رده ها   آقایان  پومسه   لیگ برتر   پنجم   رفت   پنجم  ششم  14/07/1396
  متعاقبا اعلام می گردد    جوانان و بزرگسالان   آقایان  كيوروگي   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و نهم   --   19/07/1396
  متعاقبا اعلام می گردد    جوانان و بزرگسالان   بانوان  --   مسابقات قهرمانی کشور   بيست و دوم   --   19/07/1396
گروه یک   فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نوجوانان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و يكم   اول   هفتم  هشتم  نهم  20/07/1396
  فدراسیون تکواندو   تهران  تهران نوجوانان   آقایان  كيوروگي   مسابقات لیگ   بيست و يكم   اول   هفتم  هشتم  نهم  21/07/1396

روزهای قبل   روزهای بعد